Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

THÔNG TƯ 140/2012/TT-BTCTóm lược Thông Tư 140/2012/TT-BTC
Chương I:
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với:
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.
    2. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
      Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2012 đối với thu nhập của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân của doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động cung ứng suất ăn ca.
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGĐiều 8. Miễn thuế và thời gian miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh.
1. Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.......
Kết luận:

Như vậy, công thức tính thuế TNCN của năm 2012 cũng không khác gì so với năm 2011. 
Chúng ta cũng phải tính bình quân cho các khoản thu nhập chịu thuế. 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét