Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

HÓA ĐƠN TRẢ LẠI HÀNG NHẬP KHẨU

Hi bạn,

Như chúng ta đã biết, hàng bị trả lại là hàng không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hoặc toàn bộ.
Doanh nghiệp khi gặp phải trường hợp mua hàng trong nước không đúng chất lượng, không đúng quy cách. Muốn trả lại số hàng này thực hiện như sau:

- Lập hóa đơn trả lại hàng, trên hóa đơn ghi rõ: hàng hóa trả lại cho người bán do không đúng quy cách, chất lượng.
- Trường hợp người mua không có hóa đơn, khi trả lại hàng bên mua và bên bán lập biên bản ghi rõ số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá chưa thuế GTGT, tiền thuế theo hóa đơn bán hàng.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng phát hiện hàng không đúng quy cách, chất lượng:

- Lập hóa đơn xuất khẩu trả lại hàng

- Làm thủ tục xuất khẩu với cơ quan Hải quan.

Trường hợp này thực hiện giống như doanh nghiệp xuất khẩu hàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét