Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Hóa đơn xuất lùi ngày

Trong thời gian gần đây, có nhiều bạn hỏi về các vấn đề liên quan đến hóa đơn, và cách xử lý thế nào cho hợp lệ và hợp pháp.

Như chúng ta đã biết, nghị định 51/2010/NĐ-CP ra đời cùng với thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thi hành nghị định trên có hiệu lực. Nhằm hướng dẫn cách thực hiện và sử dụng hóa đơn một cách khá chi tiết. 
Tuy nhiên, dù thông tư có chi tiết thế nào thì vẫn còn tồn tại những vướng mắc mà thông tư chưa thể làm rõ. Tại đây, tôi xin chia sẻ một vài vấn đề liên quan như sau:

Xử lý xuất lùi ngày hóa đơn.

Như các bạn đã biết, việc xuất hóa đơn trước ngày thông báo, hoặc xuất lùi ngày hóa đơn là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Theo đó, sau khi đã xuất hóa đơn các bạn thực hiện các bước:

1. Thu hồi hóa đơn đã xuất và làm biên bản hủy hóa đơn. (nếu đã gửi cho khách hàng)

2. Xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã xuất đó, nhưng trước ngày của hóa đơn cuối đã xuất.


Tuân thủ pháp luật là bảo vệ chính mình!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét