Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Đối tượng được đăng ký con dấu

Hi bạn!
Hiện nay trong quan hệ hợp tác có nhiều giao dịch diễn ra được cam kết bởi nhiều hình thức. Sự thỏa thuận miệng (Hợp đồng miệng) hoặc sử dụng hợp đồng bằng văn bản. Tuy nhiên, có một số trường hợp thắc mắc là: "Hiện nay chúng tôi đang là hộ kinh doanh, đang là cá nhân thì khi sử dụng hợp đồng đó chỉ có chữ ký mà không có con dấu thì có hợp pháp không? Chúng tôi có được đăng ký con dấu không?"
Ở đây mình xin chia sẻ với bạn về vấn đề này như sau:

 Điều 1 của Pháp lệnh hợp đồng

        Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

       Theo đó, việc bạn ký kết hợp đồng với người khác như vậy là hợp lý. Tuy nhiên, để an tâm hơn bạn nên cho ký tất cả các số trang trên hợp đồng. 

Các trường hợp được đăng ký sử dụng con dấu: (Điều 4 nghị định 58/2001/NĐ-CP)

1. Các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
2. Các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát nhân dân, Viện Kiểm sát quân sự, Toà án nhân dân, Toà án quân sự các cấp;
3. Các cơ quan chuyên môn và tổ chức sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
4. Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hội hữu nghị, các tổ chức hoạt động nhân đạo, hội bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; các tổ chức phi chính phủ khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hay cấp giấy phép hoạt động;
5. Các tổ chức tôn giáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động;
6. Các tổ chức kinh tế được quy định theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Luật Khuyến khích đầu tư trong nước; Luật Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật; các đơn vị trực thuộc, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế này;
7. Một số tổ chức khác được cơ quan có thẩm quyền thành lập cho phép.
8. Các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Theo đó, bạn không thể đăng ký sử dụng con dấu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét