Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Ảo thuật trong kế toán phần 2

Chào bạn!
       Ở phần trước mình đã chia sẻ về sự thay đổi ước tính kế toán nhưng Ước tính kế toán là gì? Sử dụng trong đối với những khoản mục nào? Khi nào sẽ sử dụng các ước tính kế toán. Và tất cả những ước tính đều là ảo thuật hay đó là những kỹ năng của kế toán cần phải có. Qua bài này mình xin chia sẻ đầy đủ cùng các bạn những thắc mắc trên.
       Thay đổi ước tính kế toán: Là việc điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hoặc giá trị tiêu hao định kỳ của tài sản được tạo ra từ việc đánh giá tình trạng hiện thời và lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như nghĩa vụ liên quan đến tài sản và nợ phải trả đó. Những thay đổi trong ước tính kế toán do có các thông tin mới không phải là sửa chữa các sai sót.
       Nhiều khoản mục trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp không thể xác định được một cách tin cậy mà chỉ có thể ước tính. Theo đó, ước tính kế toán là một quá trình xét đoán dựa trên những thông tin tin cậy nhất và mới nhất tại một thời điểm đó. 

Các khoản mục trong báo cáo tài chính thường gặp:
1. Các khoản phải thu khó đòi
2. Giá trị hàng lỗi thời tồn kho.
3. Thời gian sử dụng hữu ích hoặc cách sử dụng tài sản cố định làm cơ sở tính khấu hao.
4. Nghĩa vụ khấu hao.
      Vậy các doanh nghiệp làm sao để tăng lợi nhuận dựa vào những ước tính kế toán như trên. 
       Dựa vào tài sản cố định, doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận bằng cách không thực hiện trích khấu hao như luật định. Hoặc bán thanh lý tài sản cố định với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị còn lại của tài sản. Đồng thời thực hiện các hợp đồng tương lai và xuất hóa đơn ngay khi hợp đồng chưa thực hiện. 
       Song song với việc tăng doanh thu nhằm tăng lợi nhuận thì doanh nghiệp còn có thể sử dụng chi phí để tăng hay giảm lợi nhuận. Dựa theo công thức: 
Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí

        Dưới đây là một trong những phương pháp dựa vào ước tính kế toán đối với khoản nợ phải thu khó đòi.
       Đối với khoản phải thu khó đòi đó là những khoản nợ không đảm bảo các điều kiện thanh toán. Để đảm bảo rằng các khoản nợ không đủ điều kiện thanh toán để đưa vào danh sách nợ phải thu khó đòi cũng cần những điều kiện, thủ tục và hồ sơ pháp lý chứng minh điều đó. Cụ thể: 
       Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ và các chứng từ khác.
       Các khoản không đủ căn cứ xác định là nợ phải  thu theo quy định này phải xử lý như một khoản tổn thất. 
+ Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ khác.
+ Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng ...) đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết.
       Những khoản nợ quá hạn từ 3 năm trở lên coi như nợ không có khả năng thu hồi. 
Từ đó đưa ra phương pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Hay như ở trên đưa ra những ước tính kế toán về nợ phải thu khó đòi.
Phương pháp lập ước tính kế toán phụ thuộc vào thời gian, phụ thuộc vào từng đối tượng khách hàng.
+ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm.
+ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
       Tuy nhiên, cái gì cũng phải phù hợp, doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau, ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng liên quan tạo ra doanh thu đó. 
Lê Minh Quân
Giám đốc 
Công Ty Tư Vấn Chính Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét