Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cổ phần từ tỉnh khác chuyển về TpHCM

A. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
- Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
- Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

B. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
2. Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty (mẫu tham khảo);
3. Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định);
4. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (mẫu tham khảo);
5. Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đôngBiên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo)
6. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong đó nêu rõ địa chỉ nơi nhận thông báo thuế (mẫu quy định);
7. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. 

C. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét