Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Đòn bẩy tài chính hay đòn bẩy để “Bay”


Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau để đáp ứng nhu cầu về vốn trong hoạt động kinh doanh. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải biết phối hợp sử dụng nguồn vốn để tạo ra một lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp.
Quyết định về cơ cấu nguồn vốn là vấn đề tài chính hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sử dụng vốn bình quân, ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi…Cơ cấu vốn cũng thể hiện tầm nhìn của ông chủ. Cơ cấu vốn hợp lý giúp cho doanh nghiệp tạo dòng tiền một cách hài hòa.
Không phải ai trong túi cũng rủng rỉnh tiền mọi lúc. Tuy nhiên, khi đi vào kinh doanh thì dù muốn hay không cũng phải có đồng vốn “giắt lưng”. Sẽ không có chuyện kinh doanh không vốn. Điều quan trọng là, số vốn giắt lưng đó được bao nhiêu so với vốn đi vay hay vốn huy động khác.
Trong doanh nghiệp, thông thường có hai nguồn vốn chính. Đó là Vốn vay và vốn chủ sở hữu. Điều gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp chỉ sử dụng vốn chủ sở hữu. Phải chăng ai cũng có khả năng này. Liệu doanh nghiệp xây dựng cầu đường có sẵn trong túi mấy nghìn tỷ hay không trong khi 1km đường tại Việt Nam tính ra 28,2 triệu USD/km (Theo báo Thanh niên ngày 29/01/2013) đưa tin. Số tiền này tương đương 564 tỷ đồng. Đó là chỉ tính 1km. Phải chăng doanh nghiệp cầu đường chỉ thi công 1km rồi thôi? Và điều đó chắc chắn rằng, doanh nghiệp phải sử dụng chủ yếu là vốn vay.
Vậy nếu tỷ lệ vốn vay chiếm khoảng 90% hoặc lớn 90% thì điều gì sẽ xảy ra. Qua đây chúng ta sẽ xem xét thông qua chỉ tiêu “Đòn bẩy tài chính”. Đây là việc sử dụng vốn vay trong nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm gia tăng tỷ suất lợi nhuận. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính không phải lúc nào cũng đưa lại kết quả tích cực cho chủ sở hữu mà nó còn có tác động ngược nếu sử dụng không hiệu quả nguồn vốn này. Cụ thể từ công thức sau ta thấy:
 Mặt khác ta lại có: 
 Hay được viết lại :
Trong đó :
 EBIT : Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
 ROA :Tỷ suất sinh lợi của tài sản
D : Vốn vay
i : Lãi vay
Theo đó, nếu ROA <i thì doanh nghiệp sử dụng càng nhiều vốn vay, tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu càng giảm nhanh so với việc không sử dụng vốn vay. Theo đó, lựa chọn một cơ cấu vốn phù hợp và sử dụng hiệu quả là việc rất phức tạp và cần phải tính toán kỹ.
Đó là vấn đề của doanh nghiệp, chỉ là vấn đề vi mô. Còn nhà nước thì sao? Trong khi vốn vay của nhà nước theo tính toán hiện nay hơn 100% so với GDP. Theo số liệu thống kê trên vietnamnet ngày 26/4/2013 thì số tuyệt đối là: 128,9 tỉ USD  tương đương 2.578.000. tỷ. Nếu số này chia cho 90 triệu dân Việt Nam thì mỗi công dân phải gánh hơn 28.6 triệu đồng.
Nếu như Việt Nam mất khả năng trả nợ thì chuyện gì sẽ xảy ra trong khi việc sử dụng vốn vay không hiệu quả. Cụ thể, nếu so sánh chi phí làm 1km đường tại Việt Nam cao gần gấp rưỡi so với con đường Busan – Hàn Quốc là 19 triệu USD. Số nợ này ai sẽ trả, nếu trả thì trả bằng cách nào? Các nguồn thu chủ yếu của nhà nước dựa vào đâu thì chắc chúng ta không cần nhắc tới. Và số liệu sẽ không dừng tại đó. Mỗi ngày sẽ càng lớn hơn.
Phải chăng sử dụng vốn vay sẽ làm tăng tỷ suất sinh lợi, hay chỉ làm đòn bẩy cho chúng ta “bay” nhanh hơn mà thôi?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét