Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Bản chất của thuế giá trị gia tăng nên hiểu thế nào

Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội.

Thế nhưng điều đó lại không đúng trong một số trường hợp không phải đối với cá nhân mà đối với pháp nhân, à quên. Nhà nước ta không có luật định tội cho pháp nhân. Nên có lẽ sẽ tồn tại sự chênh lệch và thiên vị trong đó. 

Nếu trong một lớp học, khi học viên phát biểu sai bản chất thì thầy cô sẽ có những chỉnh sửa cũng có thể có những tiếng cười ồ khi phát biểu của bạn bị sai. Nhưng nó sẽ được thay đổi ngay sau đó. Còn nhà làm luật ban hành sai bản chất thì sao, liệu sau cái cười ồ đó có được thay đổi, chỉnh sửa để cho phù hợp với cuộc sống hay không. Hay cười vẫn là cười và thực thi vẫn cứ thực thi. Điều này có lẽ phải gặp Ông La Quán Trung mới biết được. (Hạ hồi phân giải).

Chúng ta nói về loại thuế mà được nhiều doanh nghiệp quan tâm hạng nhì hiện nay. Đó là thuế Giá trị gia tăng. Có lẽ một ai nghe từ giá trị gia tăng cũng hiểu phần nào loại thuế này rồi. Giá trị gia tăng là khoản giá trị tăng thêm khi thực hiện bán một sản phẩm. Hay nói cách khác là phần chênh lệch giữa giá trị mua vào và giá trị bán ra.

Theo đó, dựa vào giá trị tăng thêm trên một sản phẩm mà người ta tính ra số thuế phải nộp của doanh nghiệp trong một kỳ đó. Thông thường là tháng hoặc quý. Nếu hiểu như vậy thì sẽ đúng theo tên gọi vốn có của nó. Nhưng thực tế thì điều đó đã thay đổi cách đây một thời gian theo cách hiểu hay họ cứ áp đặt vào nó một bản chất vốn dĩ không phải là của nó. Cụ thể: Giả sử chúng ta mua 1 đơn vị hàng hóa có giá là 100 đồng. Và khi chúng ta bán ra với giá 150 đồng. Thì giá trị tăng thêm hay giá trị gia tăng ở đây sẽ là: 150 - 100 = 50 đồng. Và từ con số này người ta mới tính thuế phải nộp cho một đơn vị hàng hóa hoặc tổng hàng hóa. Nếu mặt hàng này chịu thuế 10% thì số thuế phải nộp là: 50x10% = 5 đồng. Đó chính là bản chất của thuế giá trị gia tăng. 

Tuy nhiên, hiện nay bản chất của nó (thuế GTGT) đã được thay đổi. Cụ thể, vẫn mặt hàng đó, khi mua vào với giá 100 đồng. Doanh nghiệp thanh toán 10% tiền thuế. Tức là thanh toán 10 đồng. Sau đó bán ra với giá 150 đồng và đóng thêm 1 lần thuế với thuế suất 1% nữa. Như vậy số thuế hiện nay phải đóng là: 150x1% = 1.5 đồng. Đây không phải là thuế giá trị gia tăng. Nếu nói tính một cách công bằng thì doanh nghiệp này sẽ không phải thanh toán phần 10% khi mua hàng vào. 

Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra mà, vì không thể định tội cho pháp nhân và cái cười ồ đó sẽ không làm thay đổi bản chất của thực tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét