Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Chân lý không thể thay đổi

Hi các bạn!
Khi người ta nói đến chân lý, có nghĩa là nói đến một vấn đề nào đó không thể thay đổi. Nó luôn luôn mặc định như vậy. Nếu ai đó đi trái với quy luật tất nhiên sẽ bị lên án, đào thải. 
Trong kinh doanh hay trong bất kỳ một lĩnh vực nào, ngoài cái biến chuyển và vận dụng vào thực tế thì vẫn tồn tại những thứ mà con người không thể thay đổi. Hay nói cách khác là con người có thể thay đổi diện mạo, thay đổi suy nghĩ người khác về cách nhìn nhận vấn đề, nhưng bản chất của vấn đề sẽ không bao giờ thay đổi.
Chúng ta quay lại vấn đề mà mình chia sẻ trong những bài trước cùng với sự phản ánh của dư luận. Ở đây nói không phải để phê phán hay thọc sâu vấn đề, mình chỉ nói lên một số yếu điểm khi con người muốn thay đổi một vấn đề nào đó mà không tuân tuân theo quy luật tự nhiên vốn có của nó.
Cụ thể, trong thời gian qua với văn bản hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng. Với thông tư 219/2013/TT-BTC ra đời. Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập không có tài sản cố định trên 1 tỷ đồng phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Thông qua đây đã làm cản trở những người muốn tham gia kinh doanh bằng cách thành lập doanh nghiệp. Khi ông A muốn thành lập doanh nghiệp nhưng nghe tin này thì sẽ phải suy nghĩ xem có nên mở hay là chỉ làm theo cách cá nhân. Như vậy có nghĩa là sẽ hạn chế doanh nghiệp thành lập mới. Đó là điều trái với những gì thực tế diễn ra. Khi mà có những lời nói, những văn bản nói rằng "phải tạo điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh một cách thuận lợi"...
Và đúng như quy luật, cái gì trái quy luật sẽ bị đào thải. Văn bản đó chỉ có hiệu lực được gần nửa năm và phải thay thế bằng văn bản khác. Để sửa đổi những sai sót khi không tính toán kỹ trong việc ban hành văn bản. Cụ thể, ngày 25/8/2014 thông tư 119/2014/TT-BTC ra đời sửa đổi thông tư 219 về vấn đề trên.
Ở đây, dù sự việc đã rồi, nhưng chúng ta cần nhìn nhận về sự thiệt hại đối với 1 văn bản ra đời mà không có tính thực hiện, hoặc chỉ có hiệu lực trong một thời gian ngắn. Hệ lụy kéo theo rất lớn, gây lãng phí không nhỏ cho doanh nghiệp. 

Điều mà doanh nghiệp muốn là hãy có một hệ thống luật thật minh bạch, rõ ràng và có tính kiểm soát cao. Chứ không thể dùng những văn bản có thể chết trong trứng nước để thực hiện. Đồng thời hãy cân nhắc thật kỹ các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, sự thay đổi đó cũng đáng mừng vì họ đã nhận ra sự không hợp lý đó. 
Hy vọng rằng chúng ta sẽ không còn thấy những điều tương tự như vậy nữa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét